Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2018

 

I detta allra första avsnitt med gäst träffar vi Sara P. Vi kastas rakt in i dialogen och pratar om hur vi genom våra tankar skapar vår upplevelse, hur vi plötsligt ser och förstår saker som man tidigare inte sett. Vi pratar också om sömnproblem, stress och press, ångest och oro. Sara levererar den ena...


May 12, 2018

 

Supercoachpodden verkar för att skapa ökad kunskap om mental hälsa, inre potential och välmående. I detta introduktionsavsnitt delar vi med oss om vad vi tycker är viktigt och varför vi driver Supercoachpodden.