Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2018

I detta avsnitt av Supercoachpodden får du träffa Ebba 15 år och ta del av hennes superkloka insikter och lärdomar kring stress, oro och ångest. Vi pratar om mental ohälsa och mental hälsa! Ebba berättar öppet och ärligt kring hur det är att vara ung och må dåligt redan på högstadiet och hela avsnittet...