Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 26, 2018


I detta avsnittet av Supercoachpodden pratar vi om Adhd. Vi träffar Annie som berättar utifrån sitt perspektiv om hur det är att vara barn och tonåring och inte riktigt känna sig som alla andra. Annie är en härlig person som verkligen bjuder på sig själv och hon vill gärna sprida mer kunskap och förståelse...