Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2018

 

I detta allra första avsnitt med gäst träffar vi Sara P. Vi kastas rakt in i dialogen och pratar om hur vi genom våra tankar skapar vår upplevelse, hur vi plötsligt ser och förstår saker som man tidigare inte sett. Vi pratar också om sömnproblem, stress och press, ångest och oro. Sara levererar den ena kloka insikten efter den andra och siar om hur vi i framtiden ser tillbaka på vår nutid ”varför gick halva Sverige omkring och hade ångest”.