Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2018

I det har avsnittet av supercoachpodden talar vi om mental balans. Hur hittar man det när livet känns upp och ner och snurrar på 24/7?

Faktiskt är det lite som att cykla, någon kan tala om för dig hur man gör, hur du hittar den, men du måste ge det en chans och prova själv. Det är först när du själv känner igen känslan av inre välmående och balans som du själv, genom ditt medvetande och vilja, kan välja att stanna i ett läge där du lider av obalans eller att komma tillbaka till ditt rätta jag där du mår bra.

På samma sätt som du känner av när du är sjuk, förkyld, så känner du också av när du är i obalans. Går du för länge så kanske du uppfattar det som ett normalläge, men så är det inte. Din kropp, själ och sinne ska vara i balans och må bra den mesta av tiden!