Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 18, 2018

Niklas jobbar som lärare på Nedergårdsskolan på Hisingen, Göteborg. Första gången han träffade Jocke var läget ganska spänt, men sedan hittade de ett gemensamt intresse i musiken och kunde därifrån bygga upp en relation med ömsesidigt tillit och respekt. Niklas berättar hur han tidigt såg Jockes potential, drivkraft och begåvning. 

I avsnittet går vi sedan vidare med ett fortsatt samtal med Jocke.  Där pratar vi mer om utanförskap, om sociala medier och vad det är som ger ”gillningar”. Hur viktigt det är att se potentialen i våra unga, att adhd kan vara en tillgång och styrka, att vi alla har ett val mm. 

Vi pratar också om att vi behöver sprida mer kunskap bland vuxna för att förstå vikten av att lyfta och stärka dem som har det svårt.