Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2018

 

I detta avsnitt av Supercoachpodden sitter vi på en solig brygga på Orust tillsammans med vår hund, några måsar och en spindel. Vi pratar om att våra känslor kommer från vårt tänkande i stunden och att vi i olika sinnestillstånd upplever våra omständigheter på helt olika sätt. Vi går också igenom Första Hjälpen, en kostnadsfri handbok om mental hälsa som vänder sig till den som är ung och mår dåligt, kanske känner sig deppig, har ångest eller oro. Boken kan du ladda ner på www.joyformation.com