Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 3, 2018

I detta avsnitt av Supercoachpodden får du träffa Linnéa som både vet hur det är att må dåligt under en längre tid och hur man kan komma ur det och må bra igen. Vi pratar om att vi alla i grund och botten är okej, men att vi lätt tänker oss bortifrån ifrån det. Vi kommer också in på ämnet arbetsglädje och hur det påverkar våra relationer med våra kollegor och våra kunder.