Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

Hur bygger man tillit och trygghet med någon som redan känner sig dömd att misslyckas? I detta avsnitt får du träffa Niklas som arbetar som specialpedagog på en skola i Göteborg. Han berättar om hur han och hans kollegor jobbar för att stärka och motivera de ungdomar som många gånger har en svart syn på skolan och en mörk syn på sig själva. Det var också på denna skola där Jocke (som ni fått träffa i våra tidigare avsnitt) gick och där han fick stöd och hjälp att påbörja sin musikaliska resa. Hatten av för dessa vardagshjältar som varje dag hjälper andra att lyckas!